Projekt Oświetlenia

Usługa Projektowania Oświetlenia to m.in.:

  • aranżacja oświetlenia,
  • obliczenia natężeń światła,
  • analiza zgodności z polskimi normami,
  • możliwość zaprojektowania oświetlenia wielu obiektów budowlanych,
  • wizualizacje oświetlenia poparta obliczeniami inżynierskimi,
  • weryfikacje aktualnego oświetlenia i propozycje zamienne.

Co składa się na dokumentację projektu oświetlenia?

Wizualizacje

pokazujące jak zaproponowane oświetlenie prezentuje się w obiekcie

Wizualizacje w false color

przedstawiające poziom natężenia światła za pomocą kolorów

Izolinie

wykresy krzywych łączących punkty o tej samej wartości natężenia światła

Wykresy liczbowe

pokazujące dokładne liczbowe wartości natężenia światła w wybranych punktach pomiarowych