Audyt Oświetlenia

Co to jest audyt oświetlenia?

Audyt to weryfikacja stanu systemu oświetleniowego w danym obiekcie, a także propozycja modernizacji tego systemu w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz funkcjonalności, a co za tym idzie oszczędności, przy założeniu spełnienia standardów normy oświetlenia PN-EN12464-1:2012.

Co składa się na audyt oświetlenia?

 • Spis źródeł światła i opraw, a także ocena ich stanu technicznego
 • Dokonanie pomiarów natężenia światła w obiekcie
 • Analiza wyników
 • Wykonanie projektu oświetlenia na nowych oprawach
 • Porównanie kosztów zużycia energii przed modyfikacą i po
 • Przygotowanie dokumentacji audytowej i omówienie jej
 • Oferta na nowe oprawy

Korzyści wynikające z usługi audytu oświetlenia i wdrożenia proponowanych zmian:

 • Ograniczenie kosztów zużycia energii nawet do 40%
 • Bardziej funkcjonalne, zgodne z normami oświetlenie
 • Optymalizacja rozwiązań

Obszar zastosowania

Audyty oświetlenia są przeprowadzane w miejscach, gdzie muszą być spełnione warunki normy oświetleniowej. Są to m.in.:
 • Hale produkcyjne i magazyny
 • Przedszkola i szkoły
 • Biura
 • Hotele
 • Salony usługowe
 • Sklepy

Etapy działania1

Kontakt

Podczas rozmowy określamy rodzaj obiektu i wykonywanej w nim pracy. Prosimy również o przesłanie rzutów i przekrojów budynku. Po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów ustalamy koszt wykonania audytu, a także kontaktujemy się zwrotnie w celu ustalenia szczegółów, w tym terminu wykonania audytu.
2

Wizja lokalna

Spotykamy się na miejscu, gdzie przeprowadzamy audyt
3

Opracowanie dokumentacji

Przygotowujemy projekt oświetlenia, w którym proponujemy nowe, konkretne oprawy oświetleniowe. Obliczamy, a także porównujemy zużycie energii przy zastosowaniu aktualnej, a proponowanej wersji oświetlenia oraz wykazujemy oszczędności i korzyści funkcjonalne jakie można uzyskać.
4

Podsumowanie wyników audytu

W ostatnim etapie przesyłamy inwestorowi dokumentację wraz z omówieniem jej. Dodatkowo przedstawiamy ofertę na zakup nowych opraw.